Hundlaser

Laser är en skonsam behandlingsmetod med flera positiva effekter: 
* Smärtstillande
* Inflammationsdämpande
* Stimulerar läkning
* Minskar svullnad och ödem
* Förbättrar immunförsvaret
Fördelen med laser jämfört med andra behandlingsformer är att det kan användas för hundar som fått biverkningar av antiinflammatoriska läkemedel, hundar med nedsatt leverfunktion, äldre hundar m fl. 
Läkningstiden och därmed konvalescenstiden kan halveras vid användning av laser. Hunden är med andra ord snabbare igång igen. Hundens allmänna välmående har också positivt inflytande på immunsystemet, vilket främjar läkningsförmågan. 


Laserbehandling ger kortare behandlingstid, anti-inflammatorisk effekt, kortare rehabiliteringstid, främjande av läkning, minskad smärta, reducering av svullnad och stimulering av cellfunktionen.

Vid vilka sjukdomar och tillstånd används laserbehandling för hundar?
Vid de här tillstånden kan laserbehandling vara effektiv:
* Sår, även svårläkta sår
* Svullnad 
* Muskelspänningar 
* Muskelinflammationer 
* Muskelbristningar  
* Ledinflammationer (undantaget septisk artrit)
* Artros
* Osteochondros
* Senskador
* Gallor 
* Hudbesvär, t.ex. svamp 
* Furunkulos
* Hot Spot
* Eftervård - operationer 
* Vattensvans
Det finns också tillstånd när laser är kontraindicerat, dvs då hunden inte ska behandlas med laser. Exempel på detta är akut allmän infektion och tumörsjukdomar.