Hälsoprofilbedömmning

Hälsoprofilbedömning™, HPB, är den ledande metoden för att motivera människor till en bättre livsstil. Livsstilen är den avgörande faktorn för människors hälsa och för att uppnå bättre hälsa behöver många förändra sin livsstil.

HPB:s ledord är ”Medvetandegörande kommunikation”. En hälsoprofilbedömare hjälper deltagaren att bland annat se sina möjligheter inför en livsstilsförändring.

HPB är också en utmärkt metod på organisationsnivå där ett av syftena är att kunna ge företag underlag för ett strategiskt hälsoarbete.
HPB har sitt ursprung från 1968 och upphovsmännen Gunnar Andersson och Sture Malmgren. Dagens metod är resultatet av en mer än 30 år lång utveckling i ett givande samspel mellan omfattande praktisk utprövning och tvärvetenskaplig forskning.

Det här innehåller en HPB :  omron.jpgmonark.jpg
Frågor kring:
Fritid
Färdsätt till/från arbete
Motion och fysisk aktivitet
Kost
Rökning
Snusning
Alkohol
Medicin
Symptom
Diabetes
Astma
Hjärtkärlmedicin
Blodfetter
Upplevd stress
Upplevd ensamhet
Upplevd hälsa

Mätningar och beräkningar:
Vikt och önskad vikt
Längd, knäleds- och handledsmått
Beräknad skelettvikt
Fettfri kroppsvikt
Övre och undre viktgräns
Blodtryck
Submaximalt test på cykelergometer
Beräkning av max syreupptagning, testvärde och konditionstal

Ett personligt samtal under tystnadsplikt.

Ladda hem Hälsoprofilbedömning.pdf

hpb-broschyr-ta.pdf

TILL STARTSIDAN