Hälsoscreening

halsoscreening.jpgHPI Hälsoscreening har utvecklats för att kostnadseffektivt kartlägga organisationen samt identifiera Friskgrupper och Riskgrupper!
HPI Hälsoscreening är utvecklad av Health Profile Institute och grundar sig i Hälsoprofilbedömning, den ledande metoden för att motivera till en bättre hälsa.

HPI Hälsoscreening omfattar en webbenkät med 20 frågor om hälsa, livsstil och motivation. Den omfattar ej ett samtal. HPI Hälsoscreening ger deltagaren en webbaserad återkoppling på sin hälsa.

Med HPI Hälsoscreening sker all administration och datainsamling digitalt. Medarbetarna får automatiskt e-post för att besvara sin enkät och upp till två påminnelser sänds automatiskt ut till de som ännu inte har besvarat sin enkät.
Enkäten är webbaserad och tar högst 5 minuter att besvara vilket kräver kort tid ifrån arbetet.
Efter att deltagaren har besvarat sin enkät får den automatiskt och direkt på datorskärmen en återkoppling på sin hälsa.

HPI Hälsoscreening ger arbetsgivare en kartläggning för att prioritera rätt insatser för hela organisationen samt delar av den, t.ex. per avdelning, yrke, ort m.m.

halsoscreening-produktpresentation.pdf

TILL STARTSIDAN