AUDIT – Alcohol Use Disorders Identification Test

AUDIT är den ledande metoden för att identifiera riskbruk av alkohol och är utvecklad av Världshälsoorganisationen och kvalitetssäkrad för Sverige av Karolinska Institutet.

•Metoden består av en enkät med 10 frågor om alkoholvanor och kan användas som en webbaserad screening eller för ett individuellt samtal med en hälsokonsult.
•AUDIT ger deltagaren ett resultat och vid behov även en kort alkoholrådgivning på webb eller av en hälsokonsult.
•AUDIT ger arbetsgivaren en kartläggning för att prioritera rätt insatser för olika grupper inom organisationen.

AUDIT ger arbetsgivaren en kartläggning för att prioritera rätt insatser för hela organisationen samt delar av den, t.ex. per avdelning, yrke, ort m.m.
•Tack vare att enkäten är kärnfull med endast 10 frågor så blir resultatet enkelt att sammanställa och analysera vilket underlättar beslut om insatser.
•Med sin vetenskapliga grund ger AUDIT ett välbeprövat och tryggt underlag för handlingsplanen.

audit-produktpresentation.pdf

TILL STARTSIDAN